top


Program Obchodów Jubileuszu 100.lecia Harcerstwa Polskiego w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
styczeń 2010 – maj 2011

 
1. 25 Stycznia - konferencja prasowa zwołana przez Wojewodę Lubuskiego, Helenę Hatkę, przewodniczącą Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszy - nt. Programu obchodów 100.lecia Harcerstwa w Chorągwi Lubuskiej

2. 1 Lutego - Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego prezentacja Programu Obchodów 100.lecia Harcerstwa w Chorągwi Lubuskiej z udziałem Parlamentarzystów, lubuskich harcerzy, Wojewody Lubuskiego i członków komitetu honorowego Obchodów

3. 22 lutego– obchodzony na Ziemi Lubuskiej Dnia Myśli Braterskiej – dedykowany skautingowi europejskiemu

4. 22 lutego CENTRALNA INUGURACJA OBCHODÓW 100-LECIA – WARSZAWA – Główna Kwatera ZHP

5. 31 marca „Abecadło Makusynów” – wystawa Muzeum Ziemi Lubuskiej

6. 18 maja - Uniwersytet Zielonogórski – Konferencja naukowa Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poświęcona miejscu

7. 11-13.06 Czerwiec – 0bchody 75-lecia powstania hufca Międzychód ZHP

8. 5 Czerwca - Gorzów Wlkp. - Zlot lubuskich harcerzy – prezentacja reprezentacji Chorągwi Lubuskiej ZHP na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego – Kraków

9. 15-24.VIII.2010 - Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego – Kraków

10. listopad 2010 „Kamyk na Szańcu „ spektakl teatralny dedykowany polskim harcerzom, wystawiany w Teatrze Lubuskim / wystawa „Aleksander Kamiński i jego przyjaciele” w Muzeum Ziemi Lubuskiej

11. 2011 Maj - Koncert w Filharmonii Zielonogórskiej "Drużynowy jest wśród nas..." - zakończenie obchodów jubileuszowych. Rozwiązanie Komitetu Honorowego, podziękowania od Wojewody Lubuskiego. 

bottom